ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА ПРОДАЖ
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ КВИТКІВ НА ЗАХІД

ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО», іменоване надалі «Виконавець», укладає цей Договір із будь-якою фізичною чи юридичною особою, іменованою надалі «Замовник». Цей Договір є договором приєднання та регламентує правовідносини Сторін згідно зі статтею 634 та пунктом 2 статті 641 Цивільного Кодексу України.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Замовник – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови оферти (яка вчинила акцепт оферти).

1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАЙЛ-ЕКСПО».

1.3. Інтернет-магазин – інтернет-сайт, який має адресу в мережі Інтернет, www.smileexpo.com.ua, що належить Виконавцю (далі – Сайт).

1.4. Вхідний квиток – документ встановленої організатором Заходу форми, що підтверджує право особи на відвідування Заходу, у вигляді електронного документа чи документа на матеріальному носії, що купується за плату, що засвідчує право на відвідування Заходу. Один Квиток дійсний на одну особу.

1.5. Замовлення – рішення Замовника придбати Квиток на Захід, що оформлене в інтернет-магазині.

1.5. Захід – Конференція та/або Виставка, яку організовує ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО» чи інша особа, в інтересах якої діє ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО». Інформація про Захід розміщена на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цієї оферти є продаж Замовнику квитка для відвідин конкретного Заходу із запропонованих в інтернет-магазині на умовах цієї Оферти і Правил оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки та конференції.

2.2. Акцептом цієї Оферти в разі придбання електронного квитка визнається тільки вчинення Замовником у сукупності таких дій:

  • заповнення форми заявки на Сайті;
  • оплата Замовлення в повному обсязі.

2.3. Акцепт Замовника є безумовним прийняттям Замовником умов цього договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. З моменту укладення цього договору надсилати Замовнику електронною поштою Квиток на Захід, адреса якої вказана в заявці Замовника.

3.1.2. Інформувати Замовника про будь-які внесені зміни та доповнення щодо Заходу шляхом розміщення інформації про зміни на Сайті.

3.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами оферти.

3.2.2. Вдаватися до послуг третіх осіб для приймання платежів за Квитки.

3.2.3. В односторонньому порядку змінювати програму Заходу, розміщуючи відповідні зміни на Сайті.

3.2.4. Вимикати та вмикати Сайт, проводити профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, що задіяне в роботі Сайту, у зручний час, інформуючи про це Замовників на Сайті.

3.2.5. Виконавець залишає за собою право невиконання Послуг у разі виникнення форс-мажорних ситуацій (пункт 6 цього Договору).

3.2.6. Виконавець має право відмовити Замовнику в доступі на Захід або Замовник може бути видалений із нього без компенсації вартості квитка в таких випадках:

  • замовник здійснює на території проведення Заходу торгівлю, наносить написи, розклеює та поширює друковану продукцію, плакати, флаєри та іншу продукцію інформаційного або рекламного змісту, проводить презентації, демонстрації, веде пропагандистську, агітаційну діяльність без письмової згоди Організатора;
  • замовник організовує та здійснює на території проведення Заходу несанкціоновані мітинги, демонстрації, ходи, пікетування, а також інші неузгоджені акції та флешмоби;
  • замовник вчиняє дії, які можуть стати джерелом загрози майну Організатора, учасників Заходу та/або виставкового комплексу, життю або здоров’ю людей, які перебувають на території проведення Заходу; джерелом перешкод чи порушень у забезпеченні безпеки Заходу;
  • замовник проносить і/або вживає на території проведення Заходу спиртні напої, наркотичні та психотропні засоби, перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
  • замовник порушує громадський порядок або в будь-який інший спосіб перешкоджає проведенню Заходу, не виконує законні вимоги Організатора.

3.2.7. Виконавець залишає за собою право здійснювати розсилку інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів на контактні дані Замовника. Внесенням оплати (частини оплати) за цим Договором Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів про товари/роботи/послуги, пропонованих Виконавцем та/або контрагентами Виконавця, а також інформації, що уточнює раніше розіслані Виконавцем матеріали. Замовник підтверджує згоду Замовника на отримання від Виконавця (з будь-яких акаунтів, які перебувають у користуванні Виконавця) розсилок, електронних розсилок та інших розсилок (як індивідуальних, так і масових), що здійснюються Виконавцем на свій розсуд для інформування про новини індустрії та/або рекламування товарів/робіт/послуг, пропонованих Виконавцем та/або контрагентами Виконавця.

Виконавець має право припинити/обмежити продаж квитків на Захід, у випадку якщо кількість Відвідувачі, що знаходяться на території проведення Заходу, більша ніж можлива з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів приміщення або наповненістю приміщень понад 50 відсотків місць.

3.2.9. Виконавець має право, в разі порушення громадського порядку Відвідувачем(Замовником)/ перешкоджання Відвідувачем нормальному перебігу Програми Заходу/створення Відвідувачем перешкод в отриманні послуг іншими відвідувачами Заходу, видалити такого Відвідувача-порушника з місця проведення Заходу. Грошові кошти, сплачені Замовником, у випадку, зазначеному в цьому пункті, Замовнику не повертаються.

3.2.10.Виконавець має право видалити/ не допустити до відвідування Заходу осіб, що використовують лайливі слова та/чи паплюжать честь, гідність та репутацію присутніх на Заході осіб та/чи Виконавця.

3.2.11. Виконавець має право здійснювати фотозйомку, аудіо- та відеозапис Заходу в цілому та його відвідувачів на території Заходу зокрема.

Виконавець (його контрагенти та довірені особи) має право використовувати зазначені вище фото-, аудіо- і відеоматеріали на свій розсуд, у тому числі, без обмежень розміщувати в друкованих виданнях, рекламних матеріалах, на сайтах в Інтернеті, без отримання на те додаткової згоди від Замовника / його представників - відвідувачів Заходу (безпосередньо зображених на фото / відео в період Заходу на території Заходу) і без оплати Замовнику / його представникам - відвідувачам Заходу будь-якими видами винагород / відрахувань.

При цьому Виконавець (його контрагенти та довірені особи) має право використовувати зазначені вище фото-, аудіо- і відеоматеріали у вказаний у попередньому абзаці спосіб, без вказівки на найменування Замовника, не називаючи Замовника, та без окремої згоди Замовника, із зазначенням найменування Замовника.

Декларуванням і підтвердженням згоди Замовника та відвідувачів, Квитки яких оплачені Замовником, на права Виконавця, зазначені в цьому пункті, є факт акцепту Замовником даної оферти та оплата рахунку, виставленого Виконавцем.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. До моменту укладення цього договору ознайомитися з умовами цього договору та вартістю квитків на Сайті Заходу.

3.3.2. Погодитися з умовами цієї Оферти.

3.3.3. Вибрати Захід, який Замовник бажає відвідати, з дотриманням передбачених на Сайті вікових обмежень для відвідування цього Заходу.

3.3.4. Вказувати правдиву інформацію про свої дані під час покупки квитка. У разі коли Замовник відмовився надати необхідні дані, Виконавець має право відмовити в продажі квитка.

3.3.5. Самостійно перевірити дані Замовлення перед оформленням квитка. Замовник несе повну відповідальність за правдивість інформації та правомірність вживання даних, використаних ним під час оформлення квитка.

3.3.6. Оплатити в повному обсязі вартість квитка (квитків) відповідно до Правил оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки та конференції.

За необхідності отримання документів, що підтверджують оплату, – звернутися до Виконавця.

3.3.7. На вимогу представників компанії ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО» (особи з бейджем – «Організатор») або на вимогу співробітників інших організацій, залучених ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО» (охорона, персонал у зоні реєстрації), надавати документ, що засвідчує особу Замовника, під час отримання бейджа (квитка), що засвідчує прохід на Захід.

3.3.8. На вимогу представників компанії ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО» (особи з бейджем – «Організатор») або на вимогу співробітників сторонніх організацій, залучених ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО» (охорона, персонал у зоні реєстрації), надавати документ, що засвідчує особу Замовника, за будь-якого повторного входу на територію Заходу.

3.3.9. Зобов’язується не використовувати послуги Виконавця, у чому б вони не виражалися (зокрема, але не обмежуючись: стендовий простір, промоушен на території всього Заходу, інформація для рекламних повідомлень, інформація для новинних повідомлень на сайті та соціальних мережах Виконавця та будь-які інші послуги) для поширення/просування інформації про свої (Замовника) і/або третіх осіб товари, послуги, а також про захід (зокрема, але не обмежуючись: вечірка, афтепаті, конференція, виставка, семінар, конкурс та інше).

3.3.10. Не вчиняти дій, передбачених п. 3.2.6 цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Оформити покупку квитка на Сайті. Водночас Замовник визнає, що він повною мірою та беззастережно приймає умови цієї Оферти.

3.4.2. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих на Сайті.

4. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ

4.1. Замовник може анулювати електронний Квиток, придбаний на сайті Виконавця, не пізніше ніж за 72 години до початку Заходу.

У разі анулювання електронного квитка Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим же засобом електронного платежу, яким було отримано платіж, і на ті ж реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого проводилася оплата Замовником.

4.2. У разі скасування Заходу Замовнику повертається повна вартість квитків. Повернення вартості квитків, проданих зі знижкою, здійснюється з урахуванням отриманих знижок.

У цьому разі Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим же засобом електронного платежу, яким було отримано платіж, і на ті ж реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого проводилася оплата Замовником.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникло через неправдивість, недостатність чи несвоєчасність підтверджувальних відомостей, наданих Замовником, а також що виникло внаслідок інших порушень умов цієї Оферти з боку Замовника.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за невідвідування Замовником Заходу через обставини, які залежать від Виконавця (організатора Заходу).

5.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням Замовника та його суб’єктивну оцінку.

5.4. У випадку порушення з боку Замовника п.3.3.9. цього Договору, Виконавець має право видалити такого порушника з місця проведення Заходу. Грошові кошти, сплачені Замовником, у випадку, зазначеному в цьому пункті, Замовнику не повертаються.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-яке особисте майно Замовника, втрачене, пошкоджене або в інший спосіб повністю чи частково втрачене на Заході. У зазначених випадках власник втраченого майна має право (на власний розсуд) звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи для встановлення істини та притягнення до відповідальності винних осіб. Відвідувачі не повинні своїми діями, вчиненими через повну чи часткову втрату майна, порушувати нормальний хід Заходу, створювати будь-які складнощі/перешкоди/незручності для присутніх на Заході осіб, зокрема для розв’язання питань, пов’язаних із втраченим майном.

5.6. Сторони докладатимуть усіх зусиль для досягнення згоди щодо суперечливих питань шляхом переговорів. За неможливості досягнення згоди на переговорах суперечки, що виникли, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

5.7. З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за цих умов обставин.

6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: стихійні лиха, військові дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії та рішення державних органів влади, збоїв, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної зі Сторін.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

7.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіну) та пароля, а також за всі дії, вчинені під такою назвою (логіном) і паролем.

7.2. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Під час здійснення акцепту Замовник надає Виконавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних щодо Закону України «Про захист персональних даних». Замовник дає дозвіл на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Окрім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю для можливості виконання умов цієї угоди. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника та водночас не змінювати мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО»
ЄДРПОУ: 39183091
Юридична адреса: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, б. 7, офіс 1
р/р UA523808050000000026005550702 в ПрАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, Україна
МФО: 380805
Тел. +38 (044) 392-06-96
E-mail: [email protected]

Найближчі заходи

Kyiv iGaming Affiliate Conference 2021

4 листопада

Дізнайтеся все про актуальні тенденції онлайн геймінгу та партнерского маркетингу на Kyiv iGaming Affiliate Conference

Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv 2021

9 листопада

Захід присвячений перспективам розвитку блокчейн-технологій у бізнесі, можливостям використання криптовалюти в різних галузях економіки, а також особливостям законодавчого регулювання віртуальних активів.

Biohacking Conference Kyiv 2021

16 листопада

Biohacking Conference Kyiv – це подія про те, як завдяки інноваційним підходам зберегти молодість, оптимізувати здоров’я та досягти довголіття.

Azerbaijan iGaming Affiliate Conference

1 ноября

Azerbaijan iGaming Affiliate Conference – ивент о текущем состоянии игорного рынка Азербайджана, законодательных аспектах ведения деятельности и перспективах развития отрасли в онлайн- и офлайн-сегментах.